🏡เริ่มต้นความอบอุ่นได้ที่ “บ้าน” ในราคาที่คุณก็เป็นเจ้าของได้กับ โครงการฯ จ.สระบุรี (บ้านหมอ)

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น | 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
✨เริ่ม 6 แสนบาท

🎁 พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ส่วนลด 5% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**หลักเกณฑ์เงื่อนไขและโครงการที่เข้าร่วมตามมาตรการฯ เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌เปิดจอง 21 – 27 ก.ค. 66
ณ ที่ตั้งโครงการฯ สระบุรี (บ้านหมอ)
สอบถามเพิ่มเติม
📞 09 1047 1277
📞 Call Center 1615

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content