นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ “NBT มีคำตอบ”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมสัมภาษณ์สดในรายการ “NBT มีคำตอบ” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงของการเคหะแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยมี ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องร่วมรับโทรศัพท์เพื่อตอบข้อสงสัยของประชาชนอีกด้วย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content