“การเคหะแห่งชาติร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารระดับสูงการเคหะแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันล้ายวันเฉลิมพระขนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content