รมว.พม. เยี่ยมชมตลาด “สุขประชามาร์เก็ต จลองกรุง” ภายหลังจากเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาด”สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” ภายหลังจากเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุงแขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

สำหรับตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง”เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแห่งใหม่ของชุมชนฉลองกรุงที่เปิดโอกาสให้ผู้เช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงได้เข้ามาจับจองพื้นที่ค้าขายตามความถนัดและเหมาะสม รวมถึงยังเอื้อต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้มาจับจ่ายซื้อของทั้งในแง่ของคุณภาพสินค้าที่ดี ราคาประหยัด และมีทำเลที่เข้าถึงง่ายโดยมีการฉลองเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน อาทิ “ตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด”ที่ตั้งเป้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content