การเคหะแห่งชาติ และ บมจ. เคหะสุขประชา เปิดตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ ยกเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน

การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ ร่วมเปิดแหล่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของชุมชนฉลองกรุง โดยมี นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัยควบคู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนในโครงการบ้านเคหะสุขประชา คือกิจกรรมสำคัญตามภารกิจที่ กคช. ได้มุ่งดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน ผู้อยู่อาศัยสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน จนนำไปสู่รากฐานเศรษฐกิจชุมชนที่ครบวงจร จึงเห็นได้ว่าทุกโครงการบ้านเคหะสุขประชาจะได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพในพื้นที่ทำกินที่ถูกจัดไว้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชนอย่างดี

สำหรับโครงการนำร่องที่เปิดให้เช่าอาศัยแล้วอย่าง “บ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง” ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตัวเมือง มีประชากรในชุมชนรวมถึงชุมชนใกล้เคียงอาศัยอยู่หนาแน่น จึงตอบโจทย์การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจรูปแบบ ตลาด หรือโมเดิร์น มาร์เก็ต ขนาด 6 ไร่ ในชื่อ “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” โดยใช้งบลงทุนราว 30 ล้านบาท พร้อมเปิดให้ลูกบ้านในโครงการได้เข้ามาประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งภายในตลาดยังได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม เพื่อลดการทับซ้อนไปพร้อมกับสร้างความหลากหลายของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ร้านของสด อาหารสด สตรีทฟู้ด เครื่องดื่ม ของหวาน ร้านสินค้าไลฟ์สไตล์ และอื่น ๆ รวมกว่า 150 ร้านค้า

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดสุขประชามาร์เก็ตเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแห่งใหม่ของชุมชนฉลองกรุงที่สร้างคุณค่าทั้งต่อตัวผู้ขายจากการเปิดโอกาสให้ได้เข้ามาจับจองพื้นที่ค้าขายตามความถนัดและเหมาะสม รวมถึงยังเอื้อต่อการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้มาจับจ่ายซื้อของทั้งในแง่ของคุณภาพสินค้าที่ดี ราคาประหยัด และมีทำเลที่เข้าถึงง่าย อีกทั้งเคหะสุขประชายังได้ร่วมมือกับ กคช. ในการจัดกิจกรรมดึงดูดให้ผู้คนเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่เศรษฐกิจแห่งนี้ และเป็นการเติมเต็มความสุขให้คนในชุมชนไปพร้อมกัน โดยมีการฉลองเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน อาทิ “ตลาดนัดสินค้าราคาประหยัด” ที่ตั้งเป้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย

สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง เป็นโครงการตาม 1 ใน 6 รูปแบบอาชีพของโครงการเคหะสุขประชา ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา” ที่สร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ตามกฎของกรุงเทพมหานคร โดยมีดีไซน์แบบโมเดิร์น มาร์เก็ต เน้นด้านสุขอนามัย ไม่แออัด มีความทันสมัย พร้อมการออกแบบหลังคาสูง เสริมกันความร้อน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ขาย 150 แผง ในตัวอาคารและอีก 30-50 แผงโซนด้านนอก และมีที่จอดรถกว่า 3 ไร่ หรือจอดรถได้ประมาณ 150 คัน

สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพื่อประกอบธุรกิจได้ที่ โทร.090-978-7859, 094-297-9699 พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเพิ่มเติมของ เคหะสุขประชาได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content