การเคหะแห่งชาติและ บมจ. เคหะสุขประชา เปิดตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ ยกเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญ สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 การเคหะแห่งชาติ และ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดตลาด “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” อย่างเป็นทางการ ร่วมเปิดแหล่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของชุมชนฉลองกรุง โดยมี นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ณ สุขประชามาร์เก็ต ลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการนำร่องที่เปิดให้เช่าอาศัยแล้วอย่าง “บ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง” ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตัวเมืองมีประชากรในชุมชนรวมถึงชุมชนใกล้เคียงอาศัยอยู่หนาแน่น จึงตอบโจทย์การสร้างพื้นที่เศรษฐกิจรูปแบบ ตลาด หรือโมเดิร์น มาร์เก็ตขนาด 6 ไร่ ในชื่อ “สุขประชามาร์เก็ต ฉลองกรุง” โดยใช้งบลงทุนราว 30 ล้านบาท พร้อมเปิดให้ลูกบ้านในโครงการได้เข้ามาประกอบ กิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งภายในตลาดยังได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม เพื่อลดการทับซ้อนไปพร้อมกับสร้างความหลากหลายของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นร้านของสด อาหารสด สตรีทฟู้ด เครื่องดื่ม ของหวาน ร้านสินค้าไลฟ์สไตส์ และอื่น ๆ รวมกว่า 150 ร้านค้า

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content