ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายจะโนภาษ อ่างแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการเข้าอยู่อาศัยในอาคารใหม่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลตที่ 29 – 30) เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลตที่ 29 – 30) ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 รวมถึงการเตรียมความพร้อมการอยู่อาศัยในอาคาร D 1 และเรื่องการย้ายทะเบียนบ้าน โดย นางสาวอัมพันธ์ เนกขัมมั หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตดินแดง เป็นผู้บรรยาย นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายเรื่องระเบียบการอยู่อาศัย 7 หมวด หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิครอบครัวขยาย การรับเงินค่าชดเชยสิทธิการเช่าและเงินช่วยเหลือค่าขนย้าย การทำสัญญา การจับสลากเลือกห้องในอาคารใหม่ และหน้าที่ของตัวแทนแฟลต ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเลือกตัวแทนแฟลตเพื่อคอยประสานงานระหว่างการเคหแห่งชาติกับผู้อยู่อาศัย รวมถึงเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้อยู่อาศัยรับทราบไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content