บอร์ดการเคหะแห่งชาติเยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมจังหวัดอุดรธานี (สามพร้าว) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง นายกันตพศ์ รังษีสว่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิทธิ พงศ์อุสรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุตรธานี (สามพร้าว ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2 เพื่อเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างและบ้านว่างพร้อมขาย พร้อมแนะนำแนวทางการขายโครงการดังกล่าว

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดอุตรธานี (สามพร้าว) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2 ตั้งอยู่บริเวณถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยโครงการฯ ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 จัดสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 50 หน่วย ขนาดเนื้อที่ประมาณ 50.5 ตารางวา ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 168 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ จอดรถด้ 2 น ราคาขายเริ่มต้น 2,900,000 บาท และ โครงการๆ ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 จัดสร้างเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 66 หน่วย ขนาดเนื้อที่ประมาณ 40.5 ตารางวา ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 134 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถได้ 1 คัน ราคาขายเริ่มต้น 2,400,000 บาท

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content