การเคหะแห่งชาติรับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศอันดับ 1การเข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของภาคประชาชนตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน Stronger Together

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 พันตำรวจเอก นาวิน สินธุรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุง มอบหมาย พันตำรวจโท ปวิช สุกใส รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุง เป็นผู้แทนมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของภาคประซาชนตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนิรันดร์ สินสมุทร ผู้อำนวยการกองบริหารงานชุมซนภาคตะวันออกเขต 1 นายสาธิต จากธงไชย พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 กองบริหารงานชุมชนภาคตะวันออกเขต 1สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 และนิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนแหลมฉบัง 1-3 เข้ารับ
มอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ทั้งนี้ พันตำรวจโท ปวิช สุกใส ยังได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้พักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง วาระที่ 1 ระยะ 1-2 และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพให้กับผู้พักอาศัยอีกด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content