พบกับ! โครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร กว่า 10 โครงการ✨

🎁 พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุน การเข้าถึงที่อยู่อาศัยและของขวัญปีใหม่ 2566
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2566

💫มาตรการที่ 1 ส่วนลด 10% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน
– ลด 10% กรณีโครงการที่อายุเกิน 5 ปี
สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน 31 ธ.ค. 65

💫มาตรการที่ 2 รับเพิ่มส่วนลดปิดโครงการ 10,000 บาทต่อหน่วย
– ลด 10,000 บาท กรณีโครงการที่อายุเกิน 5 ปี
สำหรับโครงการที่มีอาคารคงเหลือไม่เกิน 10 หน่วย ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 65

💫มาตรการที่ 3 เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

💫มาตรการที่ 4 เช่าเพื่อซื้อ Rent to buy สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร
ระยะเวลาการเช่าเพื่อซื้อ 3 ปี ต่อสัญญาทุกปี โดยจะมีการปรับค่าเช่าทุกปี หากลูกค้าตัดสินใจซื้อภายใน 3 ปี กคช. จะโอนค่าเช่าเพื่อซื้อบางส่วนไปเป็นเงินจองในวันทำสัญญาซื้อตามอัตราที่ กคช. กำหนด

หมายเหตุ : รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่ กคช. กำหนด

🗓 เปิดจอง 4 – 9 ก.ค. 2566
📍 ณ สำนักงานเคหะชุมชนสมุทรสาคร สาขา 1 (ติดนิคม)
🗓 เปิดจอง 10 – 14 ก.ค. 2566
📍 ณ สำนักงานเคหะชุมชนสมุทรสาคร สาขา 2 (กระทุ่มแบน 2)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 09 1047 1256
📞 0 2351 6441
📞 08 4387 4070
☎️ Call Center 1615
🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content