“การเคหะแห่งชาติ จับมือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Kick off แคมเปญ NHA reBOX กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ”

การเคหะแห่งชาติจับมือบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด Kick off เปิดตัว แคมเปญ “NHA reBOX กล่อง BOX บุญ เพื่อคนพิการ #ความรักที่สัมผัสได้” โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายธวัชชัย กมลกุศลมั่น ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เพื่อรณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาตินำกล่องหรือซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภทมาร่วมบริจาคที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะให้บริการ Pick-Up Service เข้ารับกล่องและซองกระดาษ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ในการรีไซเคิลเป็นกล่อง BOX บุญ ซึ่งเป็นกล่องสำหรับบรรจุสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการต่อไป

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content