เยี่ยมชมโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ดร.ชียงการ ภมรมาศ กรรมการเคหะแห่งชาติ นายรณชัย จิตริวิเศษ กรรมการการเคหะแห่งชาติ นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายปรีดา สุขสุมิตร รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายคำแหง ทองอินทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเอกพล เทพมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ
นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โครงการเคะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2) เพื่อเยี่ยมขมและตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง โดยโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมขน จังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2)ส่วนที่ 1 จำนวน 35 หน่วย ก่อสร้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบอาคาร และส่วนที่ 2 จำนวน 28 หน่วย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดสร้างเป็นทาวน์โฮม 2 ขั้น ประกอบด้วย 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ จอดรถได้ 1 คัน ราคาขายเริ่มต้น 2,150,000.-บาท

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content