การเคหะแห่งชาติจัดมหกรรมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน) ระยะ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 การเคหะแห่งชาติ โดยฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคใต้ ร่วมกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย เปิดบริการรับคำขอสินชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนและ
บริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน) ระยะ 1 ให้แก่ประชาชนที่มาจองบ้านของการเคหะแห่งชาติ
ณ สำนักงานเคหะจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุวรรณชัย ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการฝ้ายบริหารงานชุมชนภาคใต้
นายอรรคพล ภิรมย์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานชุมชนภาคใต้ นางสาวนลิน สิงห์อินทร์ ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานชุมชนภาคใต้ เขต 1 นางมนันยา โพธิ์ซาธาร เคหะจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
มาให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยมีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 26 ราย
ธนาคารออมสิน จำนวน 21 ราย ธนาคารกรุงไทย จำนวน 5 ราย ธนาคารอื่น ๆ จำนวน 3 ราย และชำระเงินสด
จำนวน 1 ราย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท 0R ปตท. ได้มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติสามารถซื้อ
ถังบรรจุก๊าชในราคาถูกผ่าน Application “ORLPG”


โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน ระยะที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4112 พุนพิน – ไชยา ตำบลท่ข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น
ขนาดที่ดิน 21 ตารางวา จำนวน 262 หน่วย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบครัน การคมนาคมสะดวก
กล้สนามบิน และสถานีรถไฟ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content