เปิดจองบ้านเดี่ยวสไตล์ 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙚𝙢𝙥𝙤𝙧𝙖𝙧𝙮 กับ “โครงการฯ เชียงใหม่ (สันกำแพง)”

บ้านเดี่ยว 𝟮 ชั้น
𝟯 ห้องนอน 𝟯 ห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถ
✨เริ่ม 𝟮.𝟴𝟵 ล้านบาท
💰จองเพียง 𝟱,𝟬𝟬𝟬 บ

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ส่วนลด 𝟱% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌พบกัน 𝟵 – 𝟭𝟱 มิ.ย. 𝟲𝟲
ณ สำนักงานนิติบุคคล ที่ตั้งโครงการฯ
📞𝟬𝟵 𝟭𝟬𝟰𝟳 𝟭𝟮𝟳𝟳
📞𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝟭𝟲𝟭𝟱


Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content