บ้านเดี่ยวสไตล์ไทยประยุกต์ กับแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย 🏠 “โครงการฯ บุรีรัมย์ 𝟭”

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 50.5 ตร.ว
ราคาเริ่ม 𝟮.𝟱 ล้านบาท

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ส่วนลด 𝟓% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌เปิดจอง วันนี้ – 𝟭𝟭 มิ.ย. 𝟲𝟲
ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ

สอบถามเพิ่มเติม
📞𝟬𝟵 𝟲𝟵𝟯𝟱 𝟳𝟱𝟮𝟴
📞𝟬𝟴 𝟰𝟯𝟴𝟳 𝟰𝟬𝟰𝟳
📞𝘾𝙖𝙡𝙡 𝘾𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧 𝟭𝟲𝟭𝟱

🖥 จองบ้านออนไลน์ http://house.nha.co.th

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content