การเคหะแห่งชาติขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน โดยสามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในตำแหน่งต่าง ๆ พร้อมกำหนด วันเวลา และสถานที่สอบข้อเขียน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content