การเคหะแห่งชาติร่วมลงพื้นที่โครงการอาคารเช่าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างโครงการพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย
ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่โครงการอาคารเช่าจังหวัด
อุบลราชธานี ภายใต้ “โครงการเยี่ยมเยียน สคจ./สคล. โครงการคุณธรรมนำองค์กร และ โครงการ
ผู้ว่าฯ สัญจร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้าง
โครงการ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ที่ตั้งโครงการ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content