90 ปี กรมธนารักษ์

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายต่อพงศ์ จำจด ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 90 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content