🥰เติมความรัก เริ่มต้นความสุขได้ในทุกพื้นที่ของบ้าน กับบ้านเดี่ยวสไตล์ไทยประยุกต์ ตอบโจทย์ทุกช่วงวัย กับโครงการฯ ไอยริน แฟมิลี่เฮ้าส์ 𝑏𝑦 𝑁𝐻𝐴 (จ.สุรินทร์)

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

เริ่ม 𝟐.𝟒 ล้านบาท

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ส่วนลด 𝟓% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌เปิดจอง 𝟐𝟔 – 𝟑𝟎 พ.ค. 𝟔𝟔 ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ

สอบถามเพิ่มเติม
📞𝟎𝟗 𝟔𝟖𝟔𝟏 𝟖𝟓𝟑𝟔
📞𝟎𝟖 𝟒𝟑𝟖𝟕 𝟒𝟎𝟒𝟗
📞𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟔𝟏𝟓

🖥 จองบ้านออนไลน์ 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞.𝐧𝐡𝐚.𝐜𝐨.𝐭𝐡/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content