คณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 (บ่อโพง) และเคหะชุมชนและบริการชุมชนสุพรรณบุรี (อู่ยา)จัดเต็มโปรโมชันราคาพิเศษ มุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น

นางพัชรี อาระยะกุล กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชน
และฟื้นฟูเมือง ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการการเคหะแห่งชาติ นำคณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชน
และฟื้นฟูเมือง พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา โดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา) และโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 (บ่อโพง)
นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี (อู่ยา) คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มยอดขายโครงการดังกล่าว เช่น การประชาสัมพันธ์โครงการฯ กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ โดยเน้นจุดเด่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านอยู่อาศัย (เบอร์ 5)ทั้งด้านการออกแบบและการใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงติดต่อผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาส่วนลดพิเศษ ตลอดจนตรวจสอบเอกสารการยื่นขอสินเชื่อเบื้องต้น เพื่อลดการถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคาร เป็นต้น ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการก่อสร้าง และเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆก่อนส่งมอบบ้านให้กับผู้อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับมอบบ้านที่มีคุณภาพทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้. สำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.สุพรรณบุรี (อู่ยา) จัดสร้างรวม 322 หน่วย แบ่งเป็นบ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 186 หน่วย ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 136 หน่วย มีประชาชนสนใจทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว ณ เดือนพฤษภาคม 2566 ทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว จำนวน 159 หน่วย และยังมีหน่วยว่างให้ประชาชนได้จับจองอีก 163 หน่วย ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าวหน้า 75.25% โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2566 และสามารถส่งมอบได้ในเดือนกันยายน 2566 นี้ โดยบ้านแฝด 2 ชั้น ราคาขายเริ่มต้น 828,000 บาท และทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ราคาขายเริ่มต้น 692,000 บาท กำหนดคุณสมบัติผู้เช่าจะต้องมีรายได้ครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท ต่อเดือน โครงการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 (บ่อโพง) จากการตรวจเยี่ยมโครงการ คณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมือง รวมทั้งคณะผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโครงการอาคารเช่า โดยติดต่อประสานงานไปยังโรงงานต่าง ๆ เพื่อสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการในการเช่าห้องพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ จัดให้เป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานของโรงงาน หรือประชาสัมพันธ์ห้องเช่าให้กับพนักงานที่ต้องการเช่าห้องพักที่อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ทำงาน รวมถึงเร่งให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่เกิดการชำรุดทรุดโทรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เช่า นอกจากนี้ยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานได้มีแรงผลักดันในการทำงานอีกด้วยโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 (บ่อโพง) จัดสร้างเป็น อาคารแฟลตเช่าสูง 5 ชั้น จำนวน 4 อาคาร รวม 688 หน่วย มีลักษณะเป็นห้องอเนกประสงค์ขนาด 32 ตาราเมตร อัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่ 1,400 บาทต่อเดือน ปัจจุบันยังคงมีห้องว่างสำหรับให้เช่า พร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมทั้ง 2 โครงการ ได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดที่ตั้งโครงการ โดยโครงการเคหะชุมชนอยุธยา 2 ระยะ 1 (บ่อโพง) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.
08 4387 4025 และโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จ.สุพรรณบุรี(อู่ยา) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดสุพรรณบุรีโทร. 08 4387 4024 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือ www.nha.co.th และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “การเคหะแห่งชาติ”

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content