การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ ครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมอบหมายให้ นางฐิตาภรณ์ ลาภเกียรติเสรี รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับนายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 90 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์อีกด้วย ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content