การเคหะแห่งชาติร่วมกับการประปานครหลวงจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ หลักสูตร”การล้างทำความสะอาดถังพักน้ำ” ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ

นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวงกับการเคหะแห่งชาติ โดยมี นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายยูซบ ฉิมวิเศษ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสำนักผู้ว่าการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การประปานครหลวงได้ฝึกอบรมเสริมสร้างวิชาชีพ หลักสูตร ” การล้างทำความสะอาดถังพักน้ำ” ให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายคมกาญจน์ เมืองจันทร์ วิศวกร 7 การประปานครลวง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทำความเข้าใจในงานล้าง ถังพักน้ำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถล้างถังได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของการประปานครหลวง และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content