“โครงการฯ ระยอง (บ้านฉาง 𝟐)” โครงการบนทำเลคุณภาพ ที่พร้อมให้คุณเริ่มต้นความสุขในทุกพื้นที่ใช้สอย

🏡บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เริ่ม 𝟐.𝟒𝟔 ล้านบาท
🏡บ้านแฝดชั้นเดียว เริ่ม 𝟏.𝟗𝟓 ล้านบาท

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
💫ส่วนลด 𝟓% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
💫เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*
**หลักเกณฑ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌𝟏𝟎 – 𝟏𝟔 พ.ค. 𝟔𝟔 พบกัน ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ

สอบถามเพิ่มเติม
📞 𝟎𝟗 𝟏𝟎𝟒𝟕 𝟏𝟐𝟕𝟓
📞 𝟎𝟖 𝟒𝟑𝟖𝟕 𝟒𝟎𝟑𝟑
☎️ 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟔𝟏𝟓

🖥 จองบ้านออนไลน์ 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞.𝐧𝐡𝐚.𝐜𝐨.𝐭𝐡/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content