พบกับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ มากกว่า 10 โครงการ บนทำเล จ.สมุทรปราการ

ในวันที่ 10-13, 15-17 พ.ค. 2566
ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบางบ่อ (กม.29)

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนันสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและของขวัญปีใหม่ 2566
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2566

💫มาตรการที่ 1 ส่วนลด 5-10% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*
– ลด 5% กรณีโครงการที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี
– ลด 10% กรณีโครงการที่อายุเกิน 5 ปี
สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน 31 ธ.ค. 65

💫มาตรการที่ 2 รับเพิ่มส่วนลดปิดโครงการ 5,000-10,000 บาทต่อหน่วย*
– ลด 5,000 บาท กรณีโครงการที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี
– ลด 10,000 บาท กรณีโครงการที่อายุเกิน 5 ปี
สำหรับโครงการที่มีอาคารคงเหลือไม่เกิน 10 หน่วย ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 65

💫มาตรการที่ 3 เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ*

💫มาตรการที่ 4 เช่าเพื่อซื้อ Rent to buy สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร*
ระยะเวลาการเช่าเพื่อซื้อ 3 ปี ต่อสัญญาทุกปี โดยจะมีการปรับค่าเช่าทุกปี หากลูกค้าตัดสินใจซื้อภายใน 3 ปี กคช. จะโอนค่าเช่าเพื่อซื้อบางส่วนไปเป็นเงินจองในวันทำสัญญาซื้อตามอัตราที่ กคช. กำหนด


**รายละเอียดมาตรการฯ หลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 09 1047 1273
☎️Call Center 1615

🖥 จองบ้านออนไลน์ http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content