พม. จัดกิจกรรม “Street Art by Sand บ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร” เปิดพื้นที่สร้างสุขให้เด็ก

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนชุมชนและเครือข่ายเด็ก เยาวชน ริมคลองเปรมประชากร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล “Street Art by Sand บ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร” โดยมีอาจารย์ชลิต นาคพะวัน ศิลปินแนว “Street Art by Sand” เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิคการวาดภาพและระบายสีบนพื้นทรายให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผู้แทนชุมชน และเครือข่ายเด็ก เยาวชน ริมคลองเปรมประชากร ณ ลานต้นตาล บริเวณชุมชนประชาร่วมใจ 1 (ตรงข้ามวัดเสมียนนารี) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรม Street Art by Sand เป็นแนวคิดในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้สามารถเข้าถึงศิลปะ เพราะเด็กจะสามารถพัฒนาตนเองได้มากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนจากศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยจะทำให้มีความเข้มแข็งภายในมากกว่าการเรียนรู้จากภายนอก ซึ่ง กระทรวง พม. ได้ดำเนินการมาหลายปี โดยบำบัดเด็กและเยาวชนจากศิลปะ ดนตรี และกีฬา สามารถช่วยสร้างจุดแข็งของตัวเด็กเองให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งสร้างบุคลิกภาพ คุณสมบัติ คุณลักษณะในความเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content