“การเคหะแห่งชาติ รับรางวัล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยยอดเยี่ยมในงาน Siamrath Online Awards 2023”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ รับรางวัล “หน่วยงานรัฐวิสาหกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยยอดเยี่ยม” ประจำปี 2566 ภายใต้งานประกาศรางวัล Siamrath Online Awards 2023 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สยามรัฐออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลในวงการบันเทิงที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ อาคาร ทรู ดิจิทัล พาร์ค

          บริษัท สยามรัฐ จำกัด มอบรางวัล “หน่วยงานรัฐวิสาหกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยยอดเยี่ยม” ให้กับการเคหะแห่งชาติ เนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความสามารถและความชำนาญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมทั้งฟื้นฟูชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ครอบคลุมทุกมิติอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การให้รางวัลภายใต้การคัดเลือกของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเก็บข้อมูลผ่านระบบ Google Trends โดยการตรวจสอบความนิยม ของ Keywords “การเคหะแห่งชาติ” บนโลกออนไลน์ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา 

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติครบรอบ 50 ปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยไปแล้วกว่า 700,000 หน่วย และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบางสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาที่สามารถรับภาระได้ พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้ชุมชนเกิดความน่าอยู่น่าอาศัยต่อไป  

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content