“การเคหะแห่งชาติแสดงความยินดีกับสำนักงาน ธนานุเคราะห์ ครบรอบ 68 ปี”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมพิธี
ทางศาสนาและไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานธนานุเคราะห์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันก่อตั้งองค์กร
และเป็นการสีบสานธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 8 สำนักงาน
ธนานุเคราะห์

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content