“การเคหะแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเจษฎา ตรีปิยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงกร 2 และนายโชคชัย สิงหเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายวิซาการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 54 ปี ร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน
ให้กับมูลนิธิเขื่อนยันฮี ในการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไป
ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content