การเคหะแห่งชาติ ผนึก “การประปานครหลวง” ยกระดับบริหารจัดการน้ำในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างอาชีพผู้อยู่อาศัยใน “โครงการอาคารเช่า” ทั่วประเทศ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content