การเคหะแห่งชาติขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “City and Housing Net Zero Carbon Emissions”

การเคหะแห่งชาติขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “City and Housing Net Zero Carbon Emissions”
โดย ดร.กฤติมา ลี่รัตนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ท้องถิ่น โครงการเมืองแห่งอนาคตระดับโลก องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Habitat)

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ สำนักงานศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร 3 (เรือนไทย)สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content