“การเคหะแห่งชาติเร่งลงพื้นที่ติดตาม เหตุเสาไฟฟ้าล้ม”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ถนนนวมินทร์ 14 แยก 27
เพื่อติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์เสาไฟฟ้าล้ม เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จึงทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณ
ถนนนวมินทร์ 14 แยก 27, 25, 23, 21, 19, 17, 15 ไปจนถึงสี่แยกซอยอาคารสงเคราะห์ ซึ่งล่าสุดการไฟฟ้า
นครหลวงสาขามีนบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่าย
กระแสฟฟ้าให้แยก 27 ได้ภายในเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันนี้ และสำหรับแยกอื่นๆ คาดว่าจะสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ในเวลาประมาณ 06.00 น. ของวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content