พม. ส่งเสริมร้านค้าสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมซนการเคหะแห่งชาติ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 พร้อมมอบวุฒิบัตรขอบคุณ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟค เจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าในชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ รมว.พม. ยังได้มอบป้ายร้านค้าสหกรณ์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง จำกัด และร้านค้าสหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จำกัด รวมถึงมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้แทนชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ และครัวเรือนเปราะบาง ในชุมซนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 พร้อมเยี่ยมชมร้านค้าสหกรณ์ฯ และศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) สำหรับการเปิดงานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ฯ ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมในมิติด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (P&G) ได้คัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาถูกมาจัดจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 1 จำกัด อีกทั้งยังมอบสินค้าให้แก่ชาวชุมชนเพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ชาวชุมชนยังสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาฝากจำหน่ายที่ ร้านค้าสหกรณ์ฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content