“การเคหะแห่งชาติร่วมหารือความร่วมมือด้านการ ดูแลและการจัดหาที่อยู่อาศัยพร้อมสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่คงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหาร
กระทรวง พม. ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ทาเคโอ โอกาวา ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยคิวชู และมหาวิทยาลัย

ยามากุจิ พร้อมคณะ เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการดูแลและการจัดหาที่อยู่อาศัย
พร้อมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Compare listings

เปรียบเทียบ
ค้นหา
ช่วงราคา จาก ถึง
คุณสมบัติอื่น ๆ
Skip to content