พบกับบ้านเดี่ยวใน จ.บุรีรัมย์ หลากหลายทำเล

🏡โครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (สตึก)
🏡โครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่)
🏠โครงการฯ บุรีรัมย์ (สตึก)
🏠โครงการฯ บุรีรัมย์ 1

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
**หลักเกณฑ์เงื่อนไขและโครงการที่เข้าร่วมตามมาตรการฯ เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

📌16 – 18 มี.ค. 66 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (สตึก)
📌20 – 24 มี.ค. 66 ณ สำนักงานขายที่ตั้งโครงการฯ บุรีรัมย์ 1
📌25 – 27 มี.ค. 66 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 09 6935 7528
📞 08 4387 4047
📞 Call Center 1615

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content