เปิดจองโครงการใน จ.สมุทรปราการ หลากหลายทำเล

10 – 19 มี.ค. 66 ณ ศูนย์ชุมชนที่ตั้งโครงการฯ บางบ่อ (กม.29)

🎁พร้อมเลือกรับมาตรการสนับสนุนฯ
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2566

💫มาตรการที่ 1 ส่วนลด 5-10% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน
– ลด 5% กรณีโครงการที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี
– ลด 10% กรณีโครงการที่อายุเกิน 5 ปี
สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน 31 ธ.ค. 65

💫มาตรการที่ 2 รับเพิ่มส่วนลดปิดโครงการ 5,000-10,000 บาทต่อหน่วย
– ลด 5,000 บาท กรณีโครงการที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี
– ลด 10,000 บาท กรณีโครงการที่อายุเกิน 5 ปี
สำหรับโครงการที่มีอาคารคงเหลือไม่เกิน 10 หน่วย ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 65

💫มาตรการที่ 3 เช่าซื้ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

💫มาตรการที่ 4 เช่าเพื่อซื้อ Rent to buy สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร
ระยะเวลาการเช่าเพื่อซื้อ 3 ปี ต่อสัญญาทุกปี โดยจะมีการปรับค่าเช่าทุกปี หากลูกค้าตัดสินใจซื้อภายใน 3 ปี กคช. จะโอนค่าเช่าเพื่อซื้อบางส่วนไปเป็นเงินจองในวันทำสัญญาซื้อตามอัตราที่ กคช. กำหนด

หมายเหตุ : รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่ กคช. กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞09 1047 1273
📞Call Center 1615
💬 LINE OA : @nha_marketing

🖥 จองบ้านออนไลน์ http://house.nha.co.th/

https://www.facebook.com/NHAmarketing

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content