การเคหะแห่งชาติ ขอแจ้งปิดการให้บริการงานขาย งานรับชำระเงินส่วนกลาง และสายด่วน Call Center 1615

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าภายในสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content