เติมเต็มความสุข…เพื่อคนอยากมีบ้านกับมาตรการสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยและของขวัญปีใหม่ 2566 จากการเคหะแห่งชาติ

เริ่ม 1 ม.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2566

✅มาตรการที่ 1 ส่วนลด 5% – 10% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน*

(สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน 31 ธ.ค. 65)

✅มาตรการที่ 2 รับเพิ่มส่วนลดปิดโครงการ 5,000 – 10,000 บาท*

(สำหรับโครงการที่มีหน่วยคงเหลือไม่เกิน 10 หน่วย ณ 30 พ.ย. 65)

✅มาตรการที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ*

💰เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร

⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

💰เช่าซื้อ-กคช.

⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

✅ มาตรการที่ 4 เช่าเพื่อซื้อ (Rent to buy)*

(สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ ยกเว้นบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา พัทลุง และรัฐเอื้อราษฎร์กองทัพเรือ)

**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

ใครกำลังมองหาบ้าน-คอนโด ราคาดี ที่สามารถเอื้อมถึงได้

กับโครงการที่อยู่อาศัยจากการเคหะแห่งชาติ

🖥 จองบ้านออนไลน์ http://house.nha.co.th/

☎️ Call Center 1615

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content