ข่าวดี! การเคหะแห่งชาติเปิดให้ประชาชนจับจองบ้านเช่า ทำเลดี มีอาชีพโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้าและฉลองกรุง) ทำสัญญา ณ ที่ตั้งโครงการ (Walk in) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การเคหะแห่งชาติขอเชิญชวนผู้สนใจโครงการบ้านเคหะสุขประชา (พื้นที่ร่มเกล้าและฉลองกรุง) “บ้านเช่า ทำเลดี มีอาชีพ” มาจับจองเลือกห้องที่ถูกใจพร้อมทำสัญญาเข้าอยู่ทันที ณ ที่ตั้งโครงการ (Walk in) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นเดือนละ 1,950 บาทเท่านั้น !!

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากที่การเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้าและฉลองกรุง) มาทำสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 16-25 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และเรียกผู้ได้สิทธิ์สำรองมาทำสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 16-26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่าผู้มีรายชื่อได้สิทธิ์เช่าและรายชื่อสำรองจำนวนหนึ่งไม่มาทำสัญญาตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ จึงถือว่าผู้มีรายชื่อดังกล่าวสละสิทธิ์
ในการเข้าอยู่โครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้าและฉลองกรุง) การเคหะแห่งชาติจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามกำหนดเข้ามาเลือกจองห้องและทำสัญญาเช่าได้ ณ ที่ตั้งโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับรูปแบบบ้านและอัตราค่าเช่าโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุง เมื่อเทียบกับขนาดบ้าน พื้นที่ใช้สอย และทำเล ถือเป็นบ้านเช่าที่ราคาถูกกว่าที่อื่น ค่าเช่าเริ่มต้นเพียง 1,950-3,750 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริหารชุมชน) พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 30-50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า ดังนี้ บ้านสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (แบบ X) พื้นที่ 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 1,950 บาทต่อเดือน บ้านสำหรับคนโสด 1 คน (แบบ A) พื้นที่ 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 2,450 บาทต่อเดือน บ้านสำหรับกลุ่มคนทำงาน 2 คน (แบบ B) พื้นที่ 40 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,100 บาทต่อเดือน และบ้านสำหรับกลุ่มครอบครัว ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (แบบ C) พื้นที่ 50 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,750 บาทต่อเดือน

นอกจากบ้านที่ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยแล้ว หัวใจสำคัญของบ้านเคหะสุขประชา คือการสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัย ภายใต้โมเดล “สร้างบ้านพร้อมอาชีพ” โดยพัฒนาพื้นที่ “เศรษฐกิจสุขประชา” ตามความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ ซึ่งโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจะจัดสรรพื้นที่เป็นตลาด และโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าจะจัดสรรพื้นที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์ ซึ่งการมีอาชีพใกล้กับที่พักอาศัย สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก (Walk to Work) จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อเดือนได้มากอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้าและฉลองกรุง) สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯ เลือกห้องที่ถูกใจ และทำสัญญาได้ทันที ณ ที่ตั้งโครงการ ( Walk in) เพียงแค่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มีงานทำ และพร้อมทำอาชีพในทุกโครงการ ท่านสามารถนำเอกสารตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ได้แก่ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3.เอกสารแสดงรายได้ และ 4. เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) มาทำสัญญาเช่าและหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 แฟนเพจเฟซบุ๊ก : การเคหะแห่งชาติ หรือ สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาร่มเกล้า 1 (โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า) โทร. 084 387 4028 และ สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาฉลองกรุง (โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง) โทร. 084 387 4012

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content