เติมเต็มความสุข…เพื่อคนอยากมีบ้านกับการเคหะแห่งชาติกับโครงการฯ จ.ชลบุรี

🏢โครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง

อาคารชุด 5 ชั้น 1-2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

💰ราคาเริ่มต้น 3.08 แสนบาท

✔️จองเพียง 1,000 บาท

🎁พร้อมเลือกรับโปรโมชั่น

✨สำหรับลูกค้าใหม่

✔️ ส่วนลด 10% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน

✔️ ชำระเงินสดลด 15%

✔️ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

✨สำหรับลูกค้าเช่าเดิม

✔️ ทำสัญญาเช่าเพื่อซื้อ (Rent to Buy)

✔️ เช่าซื้อลด 15%

✔️ ชำระเงินสดลด 20%

✔️ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์

*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 กันยายน 2566

**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

🗓เปิดจองระหว่างวันที่ 25 – 31 ม.ค. 2566

ณ สำนักงานโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายขาย 📞09 1047 1275

สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 📞08 4387 4031

🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

🏢โครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา)

อาคารชุด 3 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

💰ราคาเริ่มต้น 4.92 แสนบาท

🎁พร้อมรับมาตรการสนับสนุนฯ

✔️ จองเพียง 1,000 บาท

✔️ ส่วนลด 10% ของราคาขายแปลงมาตรฐาน

✔️ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ

💰เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร

⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

💰เช่าซื้อ-กคช.

⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 มิถุนายน 2566

**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

🗓เปิดจองระหว่างวันที่ 25 – 31 ม.ค. 2566

ณ สำนักงานโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายขาย 📞09 1047 1275

สำนักงานเคหะจังหวัดชลบุรี สาขา 3 📞08 4387 4031

🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content