การเคหะแห่งชาติ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้กับประชาชนมอบ 3 ของขวัญปีใหม่ 2566 ต้อนรับปีกระต่ายทอง

การเคหะแห่งชาติเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการมอบของขวัญ 3 ชิ้นใหญ่ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ
ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยอย่างถ้วนทั่ว เติมเต็มความสุขให้กับประชาชนด้วยคอนเซ็ปต์ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติขอมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้กับพี่น้องประชาชนในนามของกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้อนรับปีกระต่ายทอง จำนวน 3 ชิ้นใหญ่ ได้แก่ ของขวัญชิ้นที่ 1 “ซ่อมบ้าน สร้างสุข” โดยการเคหะแห่งชาติ
จะปรับปรุง ซ่อมแซม หรือจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลังให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จำนวน 30 หลังทั่วทุกภูมิภาค เช่น กระบี่ ตรัง กำแพงเพชร สุโขทัย หนองบัวลำภู เป็นต้น ภายใต้ “โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้รับจ้างหรือจิตอาสาในพื้นที่ให้ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ
จนแล้วเสร็จ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน

ของขวัญชิ้นที่ 2 “บ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อย” กว่า 15,000 หน่วย เป็นห้องเช่ากว่า 5,000 หน่วย และบ้านเช่าซื้อ 10,000 หน่วย โดยการเคหะแห่งชาติได้เตรียมห้องเช่าราคาพิเศษกว่า 5,000 หน่วย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 15 โครงการ 2,205 หน่วย และโครงการในส่วนภูมิภาค จำนวน 42 โครงการ 2,844 หน่วย รวมทั้งสิ้น 57 โครงการ 5,049 หน่วย อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,200 และ 1,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าเช่าเฉลี่ยตกวันละ 40 บาท และ 50 บาท เฉพาะผู้ที่ทำสัญญาเช่าภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาสัญญา 1 ปี หลังจากนั้นคิดอัตราค่าเช่าปกติขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของโครงการ

นอกจากนี้ ยังมีบ้านเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 10,000 หน่วย พร้อมรับ 4 โปรโมชันพิเศษ ดังนี้ โปรโมชันที่ 1 รับส่วนลดราคาพิเศษ 5-10% เฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จที่เข้าร่วม
จำนวน 121 โครงการ โปรโมชันที่ 2 รับส่วนลดพิเศษสำหรับโครงการที่เหลือ 10 หน่วยสุดท้ายก่อนปิดโครงการ จำนวน 141 โครงการ โดยโครงการที่มีอายุ 1-5 ปี รับส่วนลดเพิ่ม 5,000 บาทต่อหน่วย และโครงการที่มีอายุมากกว่า 5 ปี รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทต่อหน่วย โปรโมชันที่ 3 กรณีผ่อนชำระกับการเคหะแห่งชาติจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป ปีแรกรับอัตราดอกเบี้ย 4% ส่วนกลุ่มเปราะบางและบุตรที่ประสงค์จะซื้อบ้านในโครงการของการเคหะแห่งชาติให้พ่อแม่อยู่อาศัย ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 4% โดยผู้เช่าซื้อจะต้องทำสัญญาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กรณีสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อ
จากโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.5% (ตามเงื่อนไข
ที่กำหนด) และโปรโมชันที่ 4 ทำสัญญาเช่าเพื่อซื้อ (Rent to Buy) เฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ (ยกเว้นบ้านเอื้ออาทรพัทลุง บ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา และบ้านเอื้ออาทรรัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ) จำนวน 224 โครงการ อัตราค่าเช่าไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน หากผู้เช่าตัดสินใจซื้อภายใน 1 ปี จะได้รับการโอนเงิน
ส่วนหนึ่งของค่าเช่า ที่ชำระมาแล้วไปเป็นเงินจองในวันทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติคูณระยะเวลา 36 เดือน

ของขวัญชิ้นที่ 3 “สร้างอาชีพ สร้างรายได้” การเคหะแห่งชาติพุ่งเป้าสร้าง “นักขายมือทอง” จำนวน 300 คน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้แนะนำโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ โดยจะได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นหน่วยละ 5,000-30,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นตัวแทนแนะนำโครงการที่อยู่อาศัยฯ ผ่าน Line OA : @nha.thailand และ www.nha.co.th/salesassist/

“ปี 2566 นี้ ขอให้เป็นปีกระต่ายทองที่ดีสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคน มีความสุขทั้งกายและใจ การงาน การเงิน เศรษฐกิจดีขึ้น ใครที่ค้าขายก็ขอให้ขายดี มีกำไรมากขึ้น ส่วนการเคหะแห่งชาติจะเดินหน้าสานภารกิจตามวิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” เพราะเราต้องการให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
และมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในชุมชนคุณภาพของการเคหะแห่งชาติ” นายทวีพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจของขวัญปีใหม่ 2566 ทั้ง 3 ชิ้น จากการเคหะแห่งชาติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 หรือ www.nha.co.th และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : การเคหะแห่งชาติ


Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content