การเคหะแห่งชาติจับมือ ม.ส.ท. ส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ”การส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน” ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content