การเคหะแห่งชาติร่วมกับเคหะชุมชนห้วยขวาง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content