การเคหะแห่งชาติให้ สธค. เช่าพื้นที่จัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และนายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่ภายในโครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า เพื่อสร้างอาคารสถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 46 (โรงรับจำนำของรัฐ) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีกับทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติได้จัดสรรพื้นที่บางส่วนของโฉนดเลขที่ 15211 ขนาดเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางวา (สองร้อยตารางวา) โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สำนักงานธนานุเคราะห์ได้จัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ และประชาชนบริเวณใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการโรงรับจำนำของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content