ที่อยู่อาศัยทำเลดี ราคาโดนๆ หลากสไตล์ หลายทำเล โซนจังหวัดภูเก็ต จากการเคหะแห่งชาติ พร้อมให้ทุกคนเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ ทั้งอาคารชุด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์

จับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก พร้อมเลือกรับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่

เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19

✔Special Interest Rate อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ*

💰เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร

⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

💰เช่าซื้อ-กคช.

⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

✔ จองเริ่มต้น 99 บาท

✔ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา

*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 31 ธ.ค. 2565

**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

🗓เปิดจองระหว่างวันที่ 23 – 27 ต.ค. 2565

ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายขาย 📞09 6935 7528

💻Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content