คณะผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) เข้าศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูเมือง ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content