การเคหะแห่งชาติร่วมกับ พอช. จัดกิจกรรมวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงาน วันที่อยู่อาศัยโลกปี 2565 ประเทศไทย (World Habitat Day 2022-Thailand) ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิ้งใครและที่ใดไว้ข้างหลัง” (Mind the Gap. Leave No One and No place Behind) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงาน และ Mr. Srinivasa Popuri, Senior Human Settlement Officer, Regional Office for Asia and the Pacific ผู้แทน UN HABITAT ประจำประเทศไทย อ่านสาส์นวันที่อยู่อาศัยโลก พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย และร่วมเวทีเสวนา การพัฒนาที่อยู่อาศัย “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content