การเคหะแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content