พบกับบ้านราคาดีๆ ทำเลดีๆ หลากสไตล์ หลายทำเล โซนจังหวัดนครปฐม กว่า 16 โครงการ พร้อมให้คุณจับจองเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก

▪️นครปฐม (สระสี่มุม) ▪️นครปฐม 1 ▪️นครปฐม 2

▪️นครปฐม (บ่อพลับ) ▪️นครชัยศรี (ท่าตำหนัก)

▪️นครปฐม (ศาลายา) ▪️นครปฐม (ศาลายา ระยะที่ 2)

▪️นครปฐม (ศาลายา 3) ▪️นครปฐม (ศาลายา 3 เฟส 2)

▪️พุทธมณฑล สาย 4 ▪️พุทธมณฑล สาย 4 (วัดนครชื่นชุ่ม)

▪️พุทธมณฑล สาย 5 ▪️พุทธมณฑล สาย 5 (หลังองค์พระ)

▪️พุทธมณฑล สาย 5 (อ้อมน้อย) ▪️พุทธมณฑล สาย 5 (ไร่ขิง)

▪️พุทธมณฑล สาย 7

พร้อมเลือกรับ 3 มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก Covid-19

1.Special Interest Rate⭐️ อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*

🌟เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ

⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

🌟เช่าซื้อ-กคช.

⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป

⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

2.Special Price⭐️ บ้านราคาพิเศษ*

⚡️ราคาขายเริ่ม 250,000 บาท

3.Special Rent⭐️ เช่าราคาพิเศษ*

⚡️อัตราค่าเช่าปีแรกเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

⚡️กคช. เป็นผู้รับภาระค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า และค่าส่วนกลางปีแรก

✅จองเริ่มต้น 99 บาท

✅ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่โอนฯ ภายใน 60 วัน นับจากวันทำสัญญา

*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565

**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

🗓เปิดจอง วันนี้ – 25 ก.ย. 2565

📍ณ ศูนย์ขายนครปฐม 2 (ศาลายา)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายขาย 📞 09 1047 1273

🖥Online Booking http://house.nha.co.th/

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content