รมว.พม. มอบแนวทางการดำเนินการที่อยู่อาศัยให้กับการเคหะแห่งชาติ กำชับให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ทุกโครงการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content