นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม ) พร้อมด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย)

Compare listings

เปรียบเทียบ
Skip to content